Vedligeholdelsesplan

Vedligeholdelsesplan:
Vedligeholdelsesplanen kan findes via linket herunder. Den består af to dele: de fremtidige projekter og de allerede gennemførte projekter.

De fremtidige projekter og tidshorisonten for disse er vejledende. Det er bestyrelsens mål at vedligeholde og forbedre ejendommens stand så hurtigt som muligt. Men det er samtidigt et mål, at huslejen skal holdes så meget i ro som muligt. Derfor bliver projekterne ikke gennemført, før økonomien tillader det.

Vedligeholdelsesplan - opdateret oktober 2018