Bestyrelsen

Du er altid velkommen til at henvende dig til bestyrelsen, hvis du har spørgsmål eller et problem, som bestyrelsen skal tage stilling til.

Du kan skrive til bestyrelsen på bestyrelsen@abkv.dk

Du er også velkommen i bestyrelsens træffetid:
Tirsdag mellem 18.00 og 18.30
På ejendomskontoret Stradellasvej 2, kld.
Her er en repræsentant for bestyrelsen til stede.

Du kan se bestyrelsens sammensætning på opslagene i opgangene.

NB! Breve til bestyrelsens formand skal afleveres i postkassen ved varmemesterkontoret.

Bestyrelsen holder møde cirka en gang om måneden. Der er kun adgang for medlemmer af bestyrelsen, men har du en fremlejekontrakt, der skal godkendes, eller et problem, som bestyrelsen skal tage stilling til, så fortæl os det.

Bestyrelsens opgave er at varetage foreningens og dermed også beboernes interesser. Arbejdet i bestyrelsen er frivilligt, til gengæld får man indflydelse på den daglige drift. Bestyrelsen vælges årligt på foreningens ordinære generalforsamling.