Vurderingsprincipper

VURDERINGSPRINCIPPER
12. maj 2000
Revideret 19. april 2001 og 23. okt. 2002

Formålet med dette regelsæt er følgende:

  • At sikre en ensartet vurdering af alle boliger.
  • At gøre det lettere for vurderingspersoner at vurdere boligens tilstand i de enkelte tilfælde.
  • At bistå til en højnelse af den generelle boligstandard i Kongens Vænge.

Vurderingen begrænses dog til boligens funktionelle tilstand. Dens kosmetiske tilstand, såsom beklædning af vægge, farvevalg, flisevalg osv. tages derfor ikke i betragtning ved vurderingen.

Vurderingen af boligen vil som regel foregå i to omgange. Når foreningens administrator bliver informeret om, at boligen skal sælges, vil en synsperson snarest gennemgå boligen og derefter foretage en vurdering af boligens tilstand baseret på dette regelsæt. Hvis det ved dette syn viser sig, at boligen indeholder fejl eller mangler, som fraflytter er ansvarlig for ifølge reglerne om vedligeholdelse, vil der blive udført et yderligere syn af boligen umiddelbart inden overtagelsesdatoen, for at sikre at disse fejl eller mangler er blevet udbedret.

Udbedring af fejl og mangler efter syn af bolig kan dog aldrig betragtes som forbedringer.

0. Hovedregler:

0.1. Al vedligehold af VVS (håndvask, toilet, vandhaner på toilet, vandhaner i køkken samt al rørføring) udføres af andelsboligforeningen.
0.2. Alle el-installationer skal være lovlige og udført af autoriseret el-installatør.
0.3. Der er ingen regler omkring kogeplader, komfur, ovn, køleskab, fryser, mikrobølgeovn, emhætte og lignende, da sådanne enheder betragtes som løsøre.
0.4. Der er ingen regler omkring forefindelse af 380V eller gasmåler i boligen.

1. Generelt:

1.1. Væggenes overflader skal være hele. Dog accepteres små huller fra billedsøm, ledningssøm og lignende.
1.2. Den invendige side af al træværk (vindueskarme, dørkarme og paneler) skal være intakte og enten være vedligeholdt med maling eller anden overfladebehandling eller være klar til maling.
1.3. Fejelister skal være intakte ved alle dørtrin.
1.4. Alle radiatorer skal have termostatventil.
1.5. Aftrækskanaler må kun blændes i rum, der ikke længere benyttes som køkken eller bad/toiletrum, og opsætning af ventilator i aftrækskanal må kun ske, såfremt ventilatoren – når den ikke er i brug – står helt åben.
1.6. Der skal forefindes en velfungerende tyverisikring på altandøre i boliger i stueetagen.
1.7. Der skal forefindes en velfungerende ringeklokke i entré. For at sikre dette indeholdes kr. 500,- i fraflytters indskud, indtil ringeklokke er installeret.
1.8. Lejligheden skal være ryddet. For at sikre dette indeholdes kr. 1.000,- i fraflytters indskud, indtil boligen har gennemgået det afsluttende syn.
1.9. Kælderrum skal være ryddet. For at sikre dette indeholdes kr. 500,- i fraflytters indskud, indtil boligen har gennemgået det afsluttende syn.
1.10. Ved overdragelse skal hele boligen fremstå i rengjort stand. For at sikre dette indeholdes kr. 2.000,- i fraflytters indskud, indtil boligen har gennemgået det afsluttende syn.
1.11. Alle hoveddørsnøgler skal forefindes. For at sikre dette indeholdes kr. 900,- i fraflytters indskud, indtil alle hoveddørsnøgler er fremskaffet.
1.12. Nøgle til affaldsskakt skal forefindes. For at sikre dette indeholdes kr. 75,- i fraflytters indskud indtil skaktnøgle er fremskaffet.
1.13. Hængelås med nøgle til vasketavle skal forefindes. For at sikre dette indeholdes kr. 75,- i fraflytters indskud indtil vaskelås er fremskaffet.
1.14. Vaskekort skal forefindes. For at sikre dette indeholdes kr. 100,- i fraflytters indskud, indtil vaskekort er fremskaffet.

2. El:

2.1. HPFI relæ skal forefindes.
2.2. Alle afbrydere og stikkontakter skal være intakte og velfungerende.

3. Gulve:

3.1. Trægulve skal være overfladebehandlet med lak, olielud, almindelig lud eller sæbespåner. Gulvene skal fremstå i vedligeholdt stand
3.2. I entré, stue og værelser skal der være trægulv enten som massivt trægulv eller svømmende trægulv (f. eks. klikgulv) lagt oven på eksisterende gulv. Kun gulv i køkken må have anden belægning, dog ikke nålefilt.

4. Lofter:

4.1. Lofter skal være vedligeholdte og fremstå rene og ensartede. Dog tages der højde for, at mindre revner er uundgåelige på grund af byggeriets alder. Huller fra lampeophæng må dog ikke forefindes.
4.2. Hvis roset forefindes, skal den fremstå hel og i god stand.
4.3. Træloft er tilladt, hvis det er brandbeskyttet og godkendt af byggetilsynet.
4.4. Gipsloft er tilladt, men skal være godkendt af byggetilsynet, hvis det ikke er monteret direkte på det gamle loft.
4.5. Flamingo- og masonitbeklædning er ikke tilladt.

5. Døre:

5.1. Alle døre i boligen (undtagen mellemdøre i 1½ værelses boliger) skal forefindes, være monterede og være intakte. Ved manglende døre tilbageholdes kr. 2.000,- pr. dør i fraflytters indskud, indtil disse er reetablerede og boligen er synet.
5.2. Alle døre skal kunne åbnes og lukkes uden hindringer.
5.3. Alle dørhåndtag skal være velfungerende.
5.4. Hoveddør skal være intakt og ubeskadiget, og der må ikke forefindes andre huller i døren end de ved produktionen tillavede. Døren må ikke være malet, medmindre det kan dokumenteres, at dette er gjort i overensstemmelse med de til en hver tid gældende forskrifter for stand og vedligeholdelse af godkendte branddøre.

6. Køkken:

6.1. Fliser og fuger skal være intakte og rengjorte.
6.2. Køkkenvask skal være hel, rengjort og afløbsprop skal forefindes.
6.3. Bordplade skal være intakt. Evt. laminat må ikke sidde løst.
6.4. Kantlister og rørmuffer skal forefindes og være intakte.
6.5. Skabslåger skal forefindes og være velfungerende. Må ikke have slør og må ikke mangle håndtag. Dog accepteres mangler i forbindelse med montering af komfur og køleskab.
6.6. Alle rammer i skabe skal forefindes og være fastmonterede.

7. Bad:

7.1. Toiletsæde med låg skal forefindes, være i hel og rengjort stand og må ikke være tilkalket. Skal kunne åbnes og lukkes uden hindringer og må ikke have slør i hængsler.
7.2. Vandhaner med blandingsbatteri skal forefindes og være letgående og drypfrie. Evt. bruseomskifter skal være velfungerende.
7.3. Velfungerende bruser med slange skal forefindes.
7.4. Toiletkumme og håndvask skal være i hel og rengjort stand. Må ikke være tilkalket og skal have et velfungerende afløb.
7.5. Fliser og fuger skal være intakte, rengjorte og kalkfrie. Der accepteres dog mindre huller fra montering af skabe, spejle og lignende samt manglende emalje på fliser.
7.6. Toilettets skyllemekanisme skal være intakt og velfungerende. Toilettet må ikke løbe.
7.7. Gulvafløb skal være velfungerende.
7.8. Gulvrist skal forefindes.
7.9. Gulvet skal være intakt og kalkfrit.

8. Stue/værelser:

8.1. Radiator skal forefindes i stue.
8.2. Eventuelle ulovlige blødpladevægge skal nedtages og væggen retableres.