Affaldsregulativ

Affald må kun hensættes på de af varmemesteren anviste steder. Er du i tvivl så spørg på varmemesterkontoret, eller ring på 20 99 08 73 mandag til fredag mellem 7 og 15.

Ejendomskontoret åbningstider:
mandag 8.00 – 8.30
onsdag 18.00-18.30
torsdag 7.30 – 8.00
fredag 11.30 - 12.00

Affaldsskakter

IKKE benyttes til affald, som hører til i én af sorteringscontainerne i affaldsindhegningerne!
KUN benyttes til restaffald (tidl. dagrenovation) i lukkede poser. Det er FORBUDT at kaste flasker, maling, urtepotter, kattegrus, glas, skarpe genstande, væsker og kasseret altankassejord i skakten. Mælkekartoner og lign. skal være tomme, inden de smides i skakten.

Bioaffald

Alle madrester, både rå og tilberedte, som f.eks. frugt, kød, brød, pålæg mv. skal smides i bioaffalds-beholderne med brune låg. Beholderne står i affaldsindhegningerne. Der må KUN benyttes de grønne bioaffaldsposer, som bestilles hos kommunen.

Storskrald
Møbler og andet, der er for stort til at komme i affaldscontainerne, må KUN hensættes i storskraldsskuret for enden af Stradellasvej, mellem Rossinisvej og Stradellasvej.

Storskrald afhentes hver anden uge. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at planlægge udsætning af storskrald i samråd med varmemesteren.

Elskrot
Støvsugere, lamper, radioer, PC'ere, køle- og fryseskabe afhentes separat, men skal ligeledes placeres i storskraldsskuret for enden af Stradellasvej, mellem Rossinisvej og Stradellasvej.

Plast – Elektronik – Metal - Pap - Papir
Plastaffald (både blødt og hårdt) skal i lysegrå affaldscontainer i affaldsindhegningerne.
Småt elektronik skal i orange affaldscontainer i affaldsindhegningerne.
Metal skal i mørkegrå affaldscontainer i affaldsindhegningerne.
Papcontainere med brune låg må KUN benyttes til ren pap. IKKE pizzabakker og mælkekartoner.
Papir skal i papiraffaldscontainer i affaldsindhegningerne.

Affaldsindhegninger med affaldscontainere findes ved Stradellasvej 2 og 28 samt Tartinisvej 28.

Miljøaffald
Batterier, sparepærer samt malingsrester er farligt affald. Kan deponeres i kælderen Stradellasvej 2 (v/varmemesterkontoret) eller Tartinisvej 20 samt i storskraldsrummet.

Flaskecontainere - Batteribeholder
Både flaskecontainere og batteribeholdere findes ved Stradellasvej 2 og 28.

Affaldsregulativet er revideret af bestyrelsen efteråret 2017.

Ved at klikke på linksene herunder finder du forskellig Information fra kommunen om affaldssortering:

Elektronik

Farligt affald

Glas

Hård plast

Pap

Metal

Papir