Nyeste beboerinformationer

Endnu en god grund til at sortere affaldet...

Foreningen betaler for at få hentet restaffald (dét, man tidligere kaldte dagrenovation).

Vi betaler ikke for at få tømt bio-, pap-, papir-, plastik-, glas- og metalcontainere (med mindre affaldet i dem er sorteret forkert - så får vi bøder).

Det, synes vi, er endnu en god grund til, at alle skal sortere deres affald. Put dit pap i papcontaineren, dit plastik i plastikcontaineren og så videre, så vi har så lidt restaffald som muligt. Det har både miljøet og foreningens økonomi godt af.

Og spørg endelig Bjarne eller bestyrelsen, hvis du er i tvivl om, hvordan noget skal sorteres.

Næste bestyrelsesmøder afholdes 18. september og 4. oktober 2017.

Overskrifter fra nyhedsbrevet juli 2017:

Tak for en skøn forårs-fællesdag
Status på de nye omfangsdræn
Hent lidt olie, hvis trinnet trænger
Hvordan tørrer man tøj om sommeren?
Projekt regnvandsafledning er blevet vedtaget
God sommer
Læs hele nyhedsbrevet og tidligere nyhedsbreve her