Generalforsamling

Andelsforeningen holder ordinær generalforsamling en gang om året - onsdag i uge 43. Indkaldelse kommer med e-mail eller post til alle andelshavere.

Næste ordinære generalforsamling afholdes d. 27. oktober 2021.

Seneste ordinære generalforsamling blev afholdt d. 21. oktober 2020.