Generalforsamling

Andelsforeningen holder ordinær generalforsamling en gang om året - Det er ALTID onsdag i uge 43.

Indkaldelse kommer med e-mail eller post til alle andelshavere.

Næste ordinære generalforsamling afholdes den 25. oktober 2023.

Hvis du/I ikke kan deltage, så opfordrer bestyrelsen til, at man deltager via fuldmagt.

Hver andel giver én stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til sin ægtefælle, et myndigt husstandsmedlem eller til en anden andelshaver i AB Kongens Vænge.

En andelshaver kan maksimalt råde over 3 stemmer i henhold til fuldmagt.