Fremleje

Generalforsamlingen har fastsat vide rammer for fremleje af lejligheder i ejendommen. Der er således ikke krav om, at man skal være udstationeret e. lign., som det er i følge lejeloven.

Foreningens vedtægter siger følgende om fremleje:

§ 12 Tilladelse til fremleje kan ske efter nærmere aftale med bestyrelsen, som fastsætter gældende retningslinier herfor – dog således at fremlejeperioden minimum udgør 6 måneder og maksimum 24 måneder.

Fremlejegiveren udarbejder skriftlig fremlejekontrakt, som skal godkendes af bestyrelsen.

Stk. 2 Fremleje eller udlån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen efter betingelser fastsat af denne.

Procedure
Ønsker man som andelshaver at fremleje sin lejlighed, skal man finde en lejer, og udfylde en fremlejekontrakt, som bestyrelsen skal godkende. Fremlejekontrakten skal være bestyrelsen i hænde SENEST 30 DAGE FØR kontrakten træder i kraft.

Du skal være opmærksom på, at der er grænser for hvor meget du må opkræve i husleje. Som udgangspunkt har du kun ret til at få dine udgifter dækket, det vil sige huslejen + forbrug af el og gas. Du har dog mulighed for at lægge et mindre beløb for slitage på inventar oven i huslejen, hvis du fremlejer din lejlighed delvist eller helt møbleret.

Som fremlejegiver har du mulighed for at opkræve 3 måneders forudbetalt leje samt et depositum, der normalt også udgør 3 måneders leje. Det er en god idé at opkræve det fulde beløb, så du er dækket nogenlunde ind, hvis din lejer misligholder fremlejeaftalen.

Har du spørgsmål til, hvordan kontrakten skal udfyldes, kan du få hjælp i bestyrelsens træffetid om onsdagen fra 18.00 - 18.30 på varmemesterkontoret.

Lejekontrakt - Lejekontrakt for beboelse - Typeformular A 10